Bu ders katılımcılar için sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bir çerçeve çizmeyi hedeflemektedir. Takip edilen program çerçevesinde katılımcılar, araştırma konusunda literatürde var olan tartışmalar ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Aynı zamanda nitel araştırma yöntemleri üzerinde durularak karşılaştırmalı analiz ve vaka çalışmaları konuları ele alınacaktır. Veri toplama yöntemleri, toplanan verilerin analizi ve bunların yazımı konusunda sahip olunan becerilen geliştirilmesi ile bu dersteki edinimler sayesinde ileride yürütülecek akademik çalışmalar için bir alt yapı oluşturması amaçlanmaktadır.