Bu dersin amacı kalite yönetimi alanında yasa, ilke ve olayların anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca kalite yönetimi alanında teorik bilgi ve becerilerin edinilmesi amaçlanmaktadır.

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Bu dersin sonunda öğrenciler kalite, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi alanında temel kavramlar, terminoloji ve yasal çerçeve ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler gerçek bir işletmede kalite yönetim metotlarını uygulama yollarını öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler seçili bir işlem için kalite sürecini tasarlama kabiliyetini gösterme imkanına sahip olacaklardır.
  • Öğrenciler faaliyetleri açıklayan belirli bir süreç analizine uygun bir yaklaşım seçebilecektir.