Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi öncelikle etik/ahlak felsefesinden başlayarak sosyal sorumluluk anlayışının nasıl oluştuğunu ele almaktadır. Daha sonra neo-liberalizm çerçevesinde sosyal sorumluluk kampanyalarının kurumlar açısından nasıl bir işlev taşıdığı tartışılmaktadır. Toplum anlayışı ve sosyal sorunların içeriğine de kapsamlı olarak değinilmektedir. Son olarak bir sosyal sorumluluk kampanyasının nasıl hazırlandığı, sunulduğu ve hangi bileşenleri içerdiği tartışılmaktadır.