Bu dersin temel amacı, mikroekonomi alanındaki konuları incelemektir. Ders, talep teorisi, hanehalkı karar süreci; arz teorisi ve firma davranışı; piyasa dengesi, arz ve üretim; Pazar yapısı ve performansı gibi konuları içermektedir.

Dersi tamamlayan bir öğrenci matematiksel tekniklere hakim olacak ve matematiğin arkasındaki kavramları ortaya çıkarmak için ekonomik analizler yapmayı öğrenecektir. Dersi takip edebilmek icin temel iktisadi kavramlara aşina olmanız beklenmektedir.