Dersi tamamlayan bir öğrenci matematiksel tekniklere hakim olacak ve matematiğin arkasındaki kavramları ortaya çıkarmak için ekonomik analizler yapmayı öğrenecektir. Dersi takip edebilmek icin temel iktisadi kavramlara aşina olmanız beklenmektedir.

Dersin amacı, makroekonomik konularda temel ekonometrik teknikleri kullanarak analiz ve yorum yapabilme yeteneği geliştirmektir. Türkiye ekonomisi özel vurgusu ile makroekonomik değişkenler arasındaki bağlantıyı ve etkileşimini ortaya çıkarak, ekonominin bir bütün olarak nasıl hareket ettiğinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Ders kapsamında makroekonominin seçilmiş konularında incelemeler yapılacaktır. Bu alanlar milli gelir hesapları, ekonomik dalgalanmalar, tüketim ve yatırım, parasal büyüklükler (para arzı, para talebi, faiz), enflasyon, işsizlik, mali büyüklükler (bütçe dengesi), ödemeler dengesi (cari denge, dış ticaret hadleri), döviz kuru, varlık piyasaları gibi konuları içerecektir. Öğrencilerin veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda makroekonomik analizde kullanılan temel ekonometrik teknikler anlatılacaktır. Böylece toplanılan veriler üzerinden ekonomik olayların analiz edilmesi ve güncel makroekonomik konular ile ilgili tartışmalarda bulunulması hedeflenmektedir.