İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
2018-2019 Bahar Dönemi Ders Programı

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

19.00-20.00
ISLE 505
Örgüt Teorisi

Dr. Öğr. Görevlisi
Şule Tuzlukaya
>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

ISLE 502
Finansal Yönetim
Dr. Öğr. Çiğdem Kurt

>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

ISLE 555
Araştırma Yöntemleri

Dr. Öğr. Görevlisi Gözde Yılmaz

>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<


20.00-21.00

ISLE 504
Üretim Yönetimi

Dr. Öğr. Görevlisi Altan ÖZKİL

>>CANLI DERSE GİRİŞ 
VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

ISLE 511
İnsan Kaynakları Yönetimi
Dr. Öğr. Görevlisi Numan Aksoy
>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

21.00-22.00

ISLE 503
Ekonomi Teorisi
Dr. Öğr. Gökhan Aykaç
>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

ISLE 508
Pazarlama Yönetimi

Dr. Öğr. Görevlisi Yasemin ZENGİN

>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

ISLE 501
Çağdaş İşletmecilik
Prof. Dr.
Dilaver TENGİLİMOĞLU
>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<


22.00-23.00
ISLE 507

Muhasebe
Dr. Öğr. Görevlisi İsmet DEMİRKOL

>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<< 
 ISLE 506 
Mali Tablolar Analizi
Dr. Öğr. Görevlisi Soner Gökten
>>CANLI DERSE GİRİŞ VE KAYDEDİLMİŞ DERSLER<<

İşletme Yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri ve hukuki bir birim olarak işletme.

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

İşletmelerin dönen varlıklarının, duran varlıklarının ve kısa vadeli borçlarının yönetim prensiplerini vermek

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

Çeşitli disiplinlerde yüksek öğrenimini tamamlayan adaylara temel insan kaynakları felsefesini benimseterek İK operasyonlarının bu felsefe dahilinde algılanması ve uygulanmasını sağlamak

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.