İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
2022-2023 Güz Dönemi Ders Programı

Akademik Takvim: ATILIM ÜNİVERSİTESİ - Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü - Yüksek Lisans

21.09.2022 Tarihli Oryantasyon Toplantısı kaydını izlemek için tıklayınız.

Başarı dileklerimizle

UEETEK

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

18:00-19:00

   

ISLE 511
İnsan Kaynakları Yönetimi

Dr. Öğr. Gör. Burcu Tosun

 

19:00-20:00

ISLE 504
Üretim Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Altan Özkil

ISLE 508
Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. M. Mithat Üner

ISLE 598
Bitirme Projesi

Doç. Dr. Elif Eşiyok

 ISLE 502

Finansal Yönetim

Doç. Dr. Çiğdem Kurt Cihangir


20:00-21:00

 

ISLE 505
Örgüt Teorisi

Doç. Dr. Şule Tuzlukaya

ISLE 506
Mali Tablolar Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yanık

ISLE 507
Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yanık


21:00-22:00

 

ISL 555
Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu

ISLE 503
Ekonomi Teorisi

Dr. Öğr. Gör. Gürsan Şenalp


22:00-23:00

 

ISLE 501
Çağdaş İşletmecilik

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

   

İşletme ile ilgili temel kavramları aktarmak, işletme kuruluş çalışmaları, işletme çevresi  ile ilişkileri ve temel işletme fonksiyonları (Yönetim, üretim, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi vb.)ve  bu fonksiyonların birbirleri ile ilişkisini açıklamak.

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

Çeşitli disiplinlerde yüksek öğrenimini tamamlayan adaylara temel insan kaynakları felsefesini benimseterek İK operasyonlarının bu felsefe dahilinde algılanması ve uygulanmasını sağlamak.

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.