Ders kapsamında Servet--Servet Transferleri üzerinden alınan vergiler ile harcama üzerinden alınan vergilerin Türk vergi sisteminin genel yapısı incelenerek bu vergilerin ekonomik ve hukuki analizlerine yer verilecektir.

Bu kapsamda; 

Servet Vergilerinin tanımı, sınıflandırılması, türleri, ekonomik etkileri ve dünyadaki uygulamar ve bu vergilerin tarihsel boyutları (teorik alt yapısı ile birlikte) işlenir.
Servet Vergilerinden olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi gibi başlıca olanları bu konu kapsamında irdelenir.

Benzer şekilde
Harcama Vergileri tanımı, sınıflandırılması, türleri, ekonomik etkileri (teorik yapısı ile birlikte) işlenir.
Harcama Vergilerinden olan KDV, ÖTV gibi vergiler ders kapsamında daha detaylı irdelenir.