KAM 625 Modern, Modernite ve Modernleşme seçmeli doktora dersi, modern kavramını ve modernleşme süreçlerini tarihsel gelişim içerisinde (hem Batılı hem Batılı olmayan toplumlara referansla) inceler. Bu kapsamda, 18. Yüzyıl Avrupa Aydınlanma döneminden itibaren modern olarak tanımlanan toplumsal pratik ve yapılar teorik bir tartışma içerisinde analiz edilir ve şu sorulara yanıt aranır: Modern olan nedir? Modern olan ve olmayan toplumlar arasında var olduğu düşünülen farklar nelerdir? Modern bireyin ortaya çıkış süreci nasıl değerlendirilebilir? Modern siyasal ideolojiler ve devlet yapıları nasıl anlaşılabilir?

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tüm tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin tezlerini savunmadan önce ve savunduktan sonra tezlerinin içerik ve şekil şartları bakımından kontrol edilmesi için Tez Kontrol dersine kaydolmaları gerekmektedir. Bu sayede, tez savunma sürecinin daha sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve tezlerin akademik standartlara uygunluğu sağlanmaktadır. Derse kaydolduktan sonra sayfada mevcut bulunan bilgi ve dokümanlara erişerek kontrol için gerekli hazırlıkları tamamlayabilirsiniz. Tezlerin Enstitü'ye ciltli halleriyle teslim edilmesinden önce bu sayfa üzerinden kontrollerin gerçekleştirilmesi ve onay verilmesi gerekmektedir. Onay bilgisi ve gerekli düzeltmelerle ilgili talimatlar e-posta üzerinden ulaştırılacaktır.