Yapılı çevreyi oluşturan mimari ve kentsel tasarımları etkileyen kentsel özelliklerin, çevresel ve bölgesel etkilerin neler olduğunu ve bu etkilerin tasarımı nasıl şekillendirdiğini ortaya koymak..