Şehir hidroliği dersi, üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Su dersleri arasında yer alan teknik elektif (seçmeli) bir derstir.  Derste öğrencilere, şehir su şebekesi hidrolik hesapları, boru hatlarının hesap yöntemleri, şehir taşkın drenaj şebekesi hesapları, şehir atık su drenaj yöntemleri, gibi konular anlatılmaktadır.