Ders kapsamında; Kent-kentsel mekan-kamusal alan ilişkileri; kamusal alanların kent ve toplumu yapılandırmadaki rolü; kentin ve kentsel mekanların, kamusal alan, mimari çevre, fiziksel çevre, sosyal ve psikolojik çevre etkileşimi vb. kavramlar bağlamında analizi yapılmaktadır.