2013-2014 akademik yılı Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri programı başvurlar ve desteklenen projeler

Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirm Danışmanlık Projeleri ve Teknoloji Ofisi (ARGEDA-TTO) Koordinatörlüğü 2014-2015 Bilgi Paylaşım ve Arşiv Platformudur

2016  Lisans Araştırma Projeleri Yarışmaları 

4 farklı kategoride düzenlenen Yarışmalara ilişkin dokümanlar bu ders kapsamında arşivlenecek, Katılan yarışmacılar ve Jüri üyeleri tarafından kontrollü olarak erişilecektir. 

Dokümanlar:

-yarışmacıların teslim ettiği dokümanlar (posterler, özet(abstract) 

-değerlendirme formları

-ilgili diğer dokümantasyon