Proje yönetimi kavramı, çok disiplinli projelerin irdelenmesi, yapı üretim süreçlerinin ayrıntılı olarak analizi, etki eden faktörler, karar alanları ve aktörleri, gereklilik ve gereksinimlerin tartışılması, değerlendirme yöntemleri ve mekanizmaları, özellikle tasarım süreci üzerinden kalite odaklı olarak ele alınmaktadır. 

Süreç kalite yönetimi açısından kullanılan farklı teknik ve teknolojik değişim ve yöntemler de dersin içeriğini belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır.

Kaliteli bir yapma çevre oluşumunda mimarın rolü/rolleri üzerine farklı senaryolar üzerinden bilgi geliştirmeye yönelik bir ders modülüdür.