Eğitim süreci içinde verilen her türlü bilgi ve uygulamanın tasarım süreci, iş ortamı, meslekle ilgili yasal/yönetsel çerçeve bağlamında, rolü ve etkinlği, tasarım ve proje yönetimi hakkında bilgilendirmeyi amaçlar. 

Yapı üretiminde, süreçlerin ve alt süreçlerin proje kalite yönetiminin, yasal ve yönetsel çerçeve bağlamında ele alınması; tasarıma etki eden faktörlerin irdelenmesi, insan, çevre (Yapay ve doğal çevre) eylemler ve eylem alanları, kullanıcı gereksinimleri, kısıtlar ve olanakların rasyonel kullanımı, fayda/değer/maliyet analizlerinin organizasyonu ve değerlendirmesini kapsamaktadır.