EUT299, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün 1. Sınıflar için açtığı bilgisayar yaz stajıdır. 

Staj, toplam 100 saati dolduracak şekilde 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarının ve bilgisayar destekli sunum tekniklerinin eğitimini amaçlar.