Yüksek binalardaki gelişmeler dünya çapında hızla artmaktadır.

Bu ders, yüksek binaların geçmişini, yurt içinde ve dünyada ki gelişmelerini, malzeme ve yapı sistemleri nin seçimindeki ilkeleri, yüklemeler ve yük kombinasyonları çerçevesinde, incelemeyi amaçlar.

Bu derste; lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek binaları etkileyen kuvvetleri ve yapısal etkilerini, yüksek binaların bu kuvvetler karşısındaki strüktürel davranışlarını ve strüktürel organizasyon prensiplerini nasıl öğrenmeleri  gerektiği,  incelenmektedir.

Ekonomik, mimari  ve mühendislik becerileri, optimizasyonu, uygulamaya yönelik  yeni teknolojileri dikkate alarak, gittikçe talep artışı gösteren yüksek binaların  yapılarının  tasarım ilkelerini, incelemeyi  hedef  alır.

 

SvS Erşan Göksu