Bu ders, öğrencilere yapıların strüktürel analizine ilişkin bilgi sağlar: Dinamik strüktürler, strüktürel sistemlerin davranışı, örnek çalışmalar

Öğrencilerin:

1.Farklı strüktür sistemlerinin strüktürel davranışlarını kavramaları

2.Farklı strüktür sistemlerinin kurgulanışındaki tasarım konseptini  kavramaları

3.Bir örnek çalışma olarak, Verilen bir yapının strüktürel kurgusunu doğru tasarım konseptine göre çözümleyebilmesi

 

Bu ders, Yapı bileşen ve elemanlarında gerilim tipleri ve strüktürel davranışlar. Strüktürel sistem  çeşitliliği:

 

Form aktif sistemler, Vektör aktif sistemler, Yüzey aktif sistemler, Karma sistemler, Şişme sistemler, Yüksek  yapı sistemler

 

Bu ders, içeriği bakımından Betonarme yapılarla ile ilgili çalışmaların temelini teşkil etmekte; genel olarak 2 ana bölümden oluşmaktadır.

 

SvS Erşan Göksu