Dersin Amacı
Öğrencinin serbest el çizim tekniklerini öğrenip, ürün tasarımında hızlı ve etkin şekilde kullanmasını, el ve göz koordinasyonunu geliştirmesini sağlamaktır.


Dersin Eğitim Çıktıları

 • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
 • Çizim araç gereçlerini tanır.
 • Eskizlerin genel yöntem ve uygulama tekniklerini kavrar.
 • Temel ışık, gölge, ton, boyut, oran, orantı, perspektif, renklendirme ve kompozisyon kavramlarını çizimlerinde uygular.
 • Çizimlerinde anatomik referanslar kullanmayı öğrenir.
 • Çalışma ortamında hızlı şekilde eskiz ile fikir geliştirebilir.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

 1. Hafta: Tanışma, ders içeriği anlatımı, malzeme listesi verilmesi, öğrencilerin fotoğraflarının çekilmesi
 2. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 3. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 4. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 5. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 6. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 7. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 8. Ara Sınav
 9. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 10. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 11. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 12. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 13. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 14. Hafta: Hızlı fikir eskizleri
 15. Hafta: Final uygulaması ve eskiz defterlerinin teslimi