Dersin Amacı
Ürün tasarımı kapsamında, öğrencinin 3 boyutlu tasarım programı Fusion 360 ile parametrik modelleme mantığını öğrenip, hızlı ve etkin şekilde 3 boyutlu modelleme yaparak, fikirlerini görselleştirme ve geliştirmesine faydalı olmaktır.


Dersin Eğitim Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Fusion 360’ın genel yöntem ve uygulama tekniklerini kavrar.
Fusion 360’ın kapsamında parametrik modellemeyi öğrenir.
Çalışma ortamında hızlı şekilde 3 boyutlu modeller ile fikir geliştirebilir.
3 boyutlu modellerine malzeme ve doku atamayı öğrenir.
3 boyutlu modelleme ile sunum görselleri hazırlamayı öğrenir.
3 boyutlu modellerinde anatomik referanslar kullanmayı öğrenir.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
1. Hafta Tanışma, dersin içeriğinin anlatılması, katı modelleme ve parametrik modellemenin anlatılması, Fusion 360 programının genel tanıtımının yapılması
2. Hafta Program arayüzünün anlatımı
3. Hafta Data Management ortamı anlatımı
4. Hafta Sketch ortamı anlatımı
5. Hafta Modelleme ortamı anlatımı
6. Hafta Asssembly ortamı anlatımı
7. Hafta Drawing ortamı anlatımı
8. Hafta Collaborate ortamı anlatımı
9. Hafta Sculpt ortamı anlatımı
10. Hafta Patch ortamı anlatımı
11. Hafta Sheet Metal ortamı anlatımı
12. Hafta Animate ortamı anlatımı
13. Hafta Render ortamı anlatımı
14. Hafta Modelleme egzersizleri
15. Hafta Modelleme egzersizleri
16. Hafta Modelleme egzersizleri