Ürün, grafik tasarım, mimari eser gibi tasarımların kullanıcıda yarattıkları anlamların sorgulanması