Bu derste Enerji kaynakları, sürdürülebilir enerji , "0" emisyonlu binalar hakkında verilen teorik bilgilerin uygulaması yaptırılacaktır. Bu çalışma iki türlü düşünülmektedir. Öncelikle dönem içinde tayin edilen konu "köy okulu, sağlık ocağı, sosyal klüpler ... gibi " kent dışında bulunan ve enerji gereksinimi olan yapılarda kendi enerjisini üreten yapı tasarımı düşünülmektedir. Veya öğrencinin proje dersinde aldığı konu ile bağlantılı olarak tasarladığı yapının enerji etkin hale getirilmesi için uygulama çalışmaları yapmaktır.