Endüstriyel tasarımın, diğer sanat ve tasarım alanlarından ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması sürecinin ve bu süreçte yaşanan değişim ve gelişimlerin araştırılmasını amaçlar. 

Tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime kadar geçen süreç içinde sanatın ve ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilir.