Açıklaması:

"Çevre sorunsalı ve önleme ilkesi; önleme ilkesi, önemi ve gerçekleştirilme yolları, ÇEDnin ortaya çıkışı, ÇEDnin hukuki niteliği, ÇEDnin anlam ve çeşitleri, ÇEDnin Avrupa Birliği ve dünyadaki durumu, ÇEDnin uygulanması ve aşamaları, ÇED ve halkın katılımı, ÇEDnin etkililiği ve öneriler."