Uçak yapıları hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi.

ATA29 ve ATA 32 numaralı bölümler kapsamındaki bilgilerin öğrenilmesi