İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
2021-2022 Bahar Dönemi Ders Programı

Akademik Takvim: ATILIM ÜNİVERSİTESİ - Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü - Yüksek Lisans

Başarı dileklerimizle

UEETEK

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe


18:00-19:00

ISLE 502
Finansal Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TURGUTTOPBAŞ

ISLE 505
Örgüt Teorisi

Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA

ISLE 511
İnsan Kaynakları Yönetimi

Dr. Öğr. Gör. Burcu TOSUN


19:00-20:00

ISL 555

Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

ISLE 508
Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER

ISLE 504

Üretim Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL

ISLE 598
Bitirme Projesi

Doç. Dr. Elif EŞİYOK


20:00-21:00

ISLE 507
Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

ISLE 501
Çağdaş İşletmecilik

Dr. Öğr. Gör. Burcu TOSUN

ISLE 506

Mali Tablolar Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

ISLE 503
Ekonomi Teorisi

Dr. Öğr. Gör. Esra ŞENGÖR ŞENALP


21:00-22:00

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.