İşletme Yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri ve hukuki bir birim olarak işletme.

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

İşletmelerin dönen varlıklarının, duran varlıklarının ve kısa vadeli borçlarının yönetim prensiplerini vermek

2019-20 ders kapatıldı.

EYK_2020_08(02.03.2020) ykk

Öğrenci No

Adı ve Soyadı

Programı

2019-2020 Bahar döneminde üzerinden düşürülecek dersler

2019-2020 Bahar döneminde alacağı dersler

19316914003

ŞAHAP DAYIBAŞ

Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Y. L. (Türkçe)

ISLE502 Finansal Yönetim

ISLE508 Pazarlama Yönetimi

19316914006

HAZAL ELİF TURAN

Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Y. L. (Türkçe)

ISLE502 Finansal Yönetim

-

19316914007

DAMLA ÇERMİK

Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Y. L. (Türkçe)

ISLE502 Finansal Yönetim

-

19316911003

FURKAN KARABAŞ

Finansman Tezsiz Y. L.

FNCE598 Dönem Projesi

-

19316911002

MUHAMMED BATUHAN BALLI

Finansman Tezsiz Y. L.

FNCE598 Dönem Projesi

FNCE508 Mali Analiz

19317312006

BATUHAN ECİN

Özel Hukuk Doktora

OZH606 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

OZH542 İş Sözleşmesi Hukuku

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

Çeşitli disiplinlerde yüksek öğrenimini tamamlayan adaylara temel insan kaynakları felsefesini benimseterek İK operasyonlarının bu felsefe dahilinde algılanması ve uygulanmasını sağlamak.

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.