İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
2021-2022 Güz Dönemi Ders Programı

DUYURU PANOSU

Değerli Öğrencilerimiz,

Mazeret Sınavlarımız 18 Ocak tarihlerinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili mazeret sınavına girecek öğrencilerimize ayrıca kendi ...@student.atılım.edu.tr maillerine bildirim yapılacaktır.

Bilgilerinize...

 

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe


18:00-19:00

 

ISLE 508
Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER

ISLE 501
Çağdaş İşletmecilik

Dr. Öğr. Gör. Burcu TOSUN


19:00-20:00

 

ISLE 504
Üretim Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL

 

ISLE 511
İnsan Kaynakları Yönetimi

Dr. Numan AKSOY


20:00-21:00

ISLE 502
Finansal Yönetim

Doç. Dr. Üyesi Çiğdem KURT CİHANGİR

ISLE 506
Mali Tablolar Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Şahnaz KOÇOĞLU

 

ISLE 505
Örgüt Teorisi

Dr. Esra ÇINAR


21:00-22:00

 

ISLE 507
Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi İsmet DEMİRKOL

ISL 555
Araştırma Yöntemleri

Dr. Ercan SADİ

 

ISLE503
Ekonomi Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem YÜKSEL

İşletme Yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri ve hukuki bir birim olarak işletme.

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

İşletmelerin dönen varlıklarının, duran varlıklarının ve kısa vadeli borçlarının yönetim prensiplerini vermek

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

Çeşitli disiplinlerde yüksek öğrenimini tamamlayan adaylara temel insan kaynakları felsefesini benimseterek İK operasyonlarının bu felsefe dahilinde algılanması ve uygulanmasını sağlamak.

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.