İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
2023-2024 Güz Dönemi Ders Programı

2023-2024 Akademik Takvim

Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetmeliği

YÖK Uzaktan Eğitim Yönetmeliği

Öğrenciler için Canlı ders giriş kılavuzu 

SINAV TARİHLERİ:                                              

Vize:    - > 12 Kasım 2023 Pazar

Final: - >   6 Ocak 2024 Cumartesi

Yer:     - >   Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü

-----------------------------------------------------

Vize sınavlar 12 Kasım 2023 Pazar
Saat Ders Süre
09:00 ISLE 501 Çağdaş İşletmecilik  
09:45 ISLE 502 Finansal Yönetim  
10:30 ISLE 503 Ekonomi Teorisi  
11:15 ISLE 505 Örgüt Teorisi  
12:00 ISLE 504 Üretim Yönetimi  
13:00 ISLE 506 Mali Tablolar An.  
14:00 ISLE 507 Muhasebe  
15:00 ISLE 508 Pazarlama Yön.  
15:45 ISLE 511 İnsan Kaynakları  
16:30 ISL 555 Araştırma Yöntemleri  

Akademik konular için: Gürkan Küçükergin -> gurkan.kucukergin@atilim.edu.tr

Teknik Konular için: Hüseyin Dölen-> huseyin.dolen@atilim.edu.tr

Başarı dileklerimizle - UEETEK

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

18:00-19:00

   

19:00-20:00

 ISLE 505

Örgüt Teorisi

Doç. Dr. Şule Tuzlukaya

ISLE 508
Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. M. Mithat Üner

ISLE 501
Çağdaş İşletmecilik

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

ISLE 503
Ekonomi Teorisi

Öğr. Gör. Dr. Eşref Uğur Çelik


20:00-21:00

 ISLE 507

Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yanık

ISLE 598
Bitirme Projesi

Doç. Dr. Elif Eşiyok

ISLE 511

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

ISLE 598
Bitirme Projesi

Öğr. Gör. Dr. Eşref Uğur Çelik

 


21:00-22:00

 ISLE 506

Mali Tablolar Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yanık

ISLE 504
Üretim Yönetimi

Prof. Dr. Erman Erkan

 ISLE 502

Finansal Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özdemir


22:00-23:00

 

 

ISL 555
Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu

   

İşletme ile ilgili temel kavramları aktarmak, işletme kuruluş çalışmaları, işletme çevresi  ile ilişkileri ve temel işletme fonksiyonları (Yönetim, üretim, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi vb.)ve  bu fonksiyonların birbirleri ile ilişkisini açıklamak.

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

Çeşitli disiplinlerde yüksek öğrenimini tamamlayan adaylara temel insan kaynakları felsefesini benimseterek İK operasyonlarının bu felsefe dahilinde algılanması ve uygulanmasını sağlamak.

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan Bitirme Projesi dersi.