MU&B 09 - Uniform circular motion and heavenly bodies (Plato, Copernicus, and Newton)

MU&B - 09 - Plato & Copernicus & Newton - Uniform Circular Motion & Heavenly Bodies

Adresi açmak için http://jml.atilim.edu.tr:5080/moodle/mu_9.html bağlantısını tıklayın.