Analog sinyallerin çeşitli modülasyon ve demodülasyon teknikleri, faz kilitlemeli döngü, AM ve FM sistemlerinde sinyal-gürültü oranı, analog sinyaller için sayısal iletim yöntemleri, zaman bölüşümlü çoğullama, çok kullanıcılı telsiz işletişimler, Uçak sistemlerindeki veri yolları, Veri yolunun bileşenleri ve işlevleri, yaygın veri yolu standartları