Gazetecilik mesleğinin temeli olan haber metni yazmanın tüm teknikleriyle birlikte uygulamalı olarak öğrencilere aktarılması.