Halkla İlişkiler ve Reklam Kampanyalarının hazırlık ve uygulama süreçlerinin yaratıcı stratejilerle birlikte uygulamalı olarak işlenmesi