Ders küresel ve yurtiçi hava lojistiği ve ulaştırma kurallarına özellikle odaklanarak hava lojistiği ve ulaştırmasının temel konseptlerini teorik bilgi olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Uluslararası havacılık lojistiği ve ulaştırmasının etkin özellikleri uluslararası ve iç hava hukuku açısından incelenecektir. Öğrencilerin, uluslararası havacılık lojistiği ve ulaştırmasının çerçevesi ve gelişiminin havacılık endüstrisinin gelişimi paralelinde, algılanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uluslararası hava lojistiği ve ulaştırmasının konsept ve alt konseptlerinin tanıtılarak öğrencilerin uluslararası hava lojistiği ve ulaştırmasının küresel ve yurtiçi havacılık kanun ve kurallarına karşılıklı etkisini anlamaları hedeflenmiştir. Ders uluslararası havacılık, hava lojistik ve ulaştırmasının genel tanıtılması ile başlayıp, küresel ve yurtiçi hava lojistiği ve ulaştırmasına ilişkin önemli kurum ve kuralların öğretilmesi ile devam edecektir.