Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan Bitirme Projesi dersi.