2021-2022 Güz döneminde işleyeceğimiz PR 323 kodlu dersimizde öncelikle bilgi üzerine duracağız. Çünkü kitle iletişimi için yazmanın temel amacı bilgiyi sunmaktır. İkinci amaç, profesyonel çevrede nasıl yazılacağını öğretmektir. Genellikle medya çevresinde yazmanın kitlesel izleyici ve/veya hedef kitle için olduğu kabul edilir. Bu izleyici kitlesini ve/veya hedef kitleyi anlamak, bunun da ötesinde yönlendirmek güçlü ve doğru metinlerle olabilir.