Havaaracı bakım faaliyetlerine ilişkin temel kavramların açıklanması, havaaracı bakım faaliyeti ve emniyet ilişkisinin kurulması.