Mimarlıkta geleneksel tasarım yöntemlerinin irdeleyerek, mekan üretiminde problem çözme, tasarımı etkileyen faktörlerin açılımı, tasarım sürecinde araştırma yöntemleri ile tasarımın kendi bağlamında kritik edilmesi ile öğrencilerin bilinçli tasarım yapma yöntemlerini  geliştirmesini sağlamaktır.