EUT112 Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri II

Temel çizim ve anlatım tekniklerinin öğretilmesi.