Başarıyı Paylaşım Programı -Öğrenci Değerlendirme Anketi


Atılım Üniversitesi

Başarıyı Paylaşım Programı

 

Öğrenci Değerlendirme Formu
Not: Bu anket Başarıyı Paylaşım Öğrencisinin Mentörü/Danışmanı
tarafından doldurulacaktır

Bu ankette 18 soru var.

Öğrenci Bilgileri

Lütfen burada öğrenci bilgilerini giriniz.
Öğrenci Adı Soyadı
Öğrencinin Bölümü
 Öğrencinin sınıfı
Öğrencinin Atılım e-Posta adresi
Öğrencinin Çalıştığı birim
 Öğrencinin bağlı çalıştığı kişi
Öğrenci biriminizde göreve en az 40 saat devam etti mi?
Not: Öğrencinin "Başarıyı Paylaşım Sertifikası"na hak kazanabilmesi için en az 40 saat çalışması gerekmektedir.
Hayır seçerseniz anket sona erecektir.
Evet

Hayır   (Bu seçeneği seçerseniz anket sonlandırılacaktır)